Regionale helseforetak

Norge er delt i fire Regionale Helseforetak (RHF). Vi har samlet litt informasjon om hvilke områder de forskjellige foretakene dekker og kontaktinformasjon til de forskjellige.


Helse Sør-Øst

Har ansvar for Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. 
Kontakt info: 
Adresse til Helse Sør-Øst RHF, Hamar: 
Besøksadresse: Grønnegata 52, inngang ved Østre Torg. 
Postadresse: Postboks 404, 2303 Hamar. 
Telefon: 02411 
Telefaks: 62 58 55 01 

Adresse til Helse Sør-Øst RHF, Skien: 
Besøksadresse: Leirvollen 21A 
Postadresse: Postboks 404, 2303 Hamar. 
Telefon: 02411 
Telefaks: 35 91 26 01 

E-post til Helse Sør-Øst RHF: postmottak@helse-sorost.no


Helse Vest

Har ansvaret for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 
Kontakt info: 
Helse Vest RHF 
Nådlandskroken 11 
4034 Stavanger 

Postadresse: 
Postboks 303 Forus 
4066 Stavanger 

Telefon: 51 96 38 00 
Faks: 51 96 38 01


Helse Midt-Norge

Har ansvaret for Trøndelag og Møre og Romsdal 
Kontakt info: 
Helse Midt-Norge 
Parkvegen 84, 
6412 Molde


Helse Nord

Har ansvaret for Nordland, Troms og Finnmark. 
Kontakt info: 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 Bodø 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8038 Bodø 
Telefon: 75 51 29 00 
Telefaks: 75 51 29 01 
E-post: postmottak@helse-nord.no