Om FISH

Foreningen ledes av et styre sammensatt av foreldre som alle benytter IAHP metoden for sine barn. Foreningen ble stiftet i februar 2001 som en videreføring av Prosjekt Malin. Foreningens formål er å tilrettelegge for brukerne av metoden, slik at de har de beste mulige rammebetingelser rundt barna sine. Som eneste foreldre forening har vi i FISH med stor glede mottatt Instituttest annerkjennelse for vårt arbeide. Dette understreker vårt nære forhold til IAHP og at vårt målrettede arbeide for domansaken har blitt satt pris på.

FISH jobber og vil fortsette med å jobbe for bedre ordninger for familiene som bruker "Doman- metoden". Vår årelange erfaring og vårt kontaktnett har blitt vår styrke i forhold til fagpersoner, byråkrater og politikere.

Det er viktig av hensyn til å kunne gi riktig informasjon til myndighetene at alle som benytter metoden i Norge er medlemmer i FISH. Er du ikke medlem, finner du innmeldingsmulighet på hjemmesiden.

Har du lyst å komme i kontakt med oss, finner du oss slik:

FISH
Perhusvegen 9, 6783 Stryn

E-post:  post@iahp.no

Telefon: +47 90969679

FISH Godkjent av IAHP

Som eneste foreldre forening har vi i FISH med stor glede mottatt Instituttest annerkjennelse for vårt arbeide. Dette understreker vårt nære forhold til IAHP og at vårt målrettede arbeide for domansaken har blitt satt
pris på.

FISH jobber og vil fortsette med å jobbe for bedre ordninger for familiene som bruker "Doman- metoden". Vår årelange erfaring og vårt kontaktnett har blitt vår styrke i forhold til fagpersoner, byråkrater og politikere.

Les godkjenningsbrevet fra Douglas Doman under:


Kjære foreldre

Det er med stor glede jeg skriver dere, og alle foreldre som er medlemmer i FISH. Vi sender våre hilsener til deres hjerneskadde barn og hele familien. The Institutes setter stor pris på de endringer som er gjort i deres vedtekter. Deres vedtekter vil danne grunnlag for alle IAHP foreldre som ønsker å danne lignende organisasjoner. The Institutes annerkjenner FISH som en offisiell foreldreorganisasjon for Norske foreldre på "The Institutes for the Achievement of Human Potential" sine programmer.

Vi ser frem til videre samarbeide med dere, og alle kommende generasjoner av norske 
foreldre som vil fortsette FISH sitt arbeide lenge inn i fremtiden.

Gratulerer med godt arbeid..

Love,

Douglas Doman

 
Douglas Doman

Douglas Doman