Foreningen for intensiv stimulering av hjerneskadde (FISH) er en landsomfattende forening for familier som benytter IAHP (Doman) metoden.
IAHP metoden er en behandlingsmetode for barn og voksne med hjerneskader.
Typiske diagnoser er CP, Autisme, Downs syndrom, ADHD, Lære vansker etc.
Metoden ble utviklet av Glenn Doman (1919 – 2013) midt på 50-tallet og er under stadig utvikling. I dag er metoden radikalt forandret fra det som man kjenner som "Domanmetoden" for bare noen ti-år tilbake.


Metoden er den eneste helhetlige behandlingsmetoden for barn med
hjerneskade. Hovedelementer er: Ernæring, Motorikk, Intellektuell og sosial
trening.  Foreningen er godkjent av IAHP som deres offisielle
familieforening i Norge. Foreningen ledes av ett styre sammensatt av
foreldre som alle benytter metoden. Foreldrene er spredd geografisk over
hele landet. Foreningen ble stiftet i februar 2001 som en videreføring av
Prosjekt Malin. Foreningens formål er å tilrettelegge for brukerne av
metoden, slik at de har de beste mulige rammebetingelser rundt barna sine.
Det er ønskelig, av hensyn til a kunne gi riktig og god informasjon til
myndighetene, at alle som benytter metoden i Norge er medlemmer. Er du ikke
medlem, finner du innmeldingsmulighet på hjemmesiden.
 

iahp1.jpg