Leksjoner ved Douglas Doman på Linne Hotell

Klokken 16 var lokalene på Linne Hotell fyllt til trengsel. Douglas foreleste med innlevelse til de fremmøtte. I pausene gikk samtalen lett mellom han og møte deltakerne. På slutten av møtet viste han video om 3 forskjellige barn som alle har hatt godt utbytte av treningen. Se videoene om EllaKyle og Abby her.
Det ble en lang spørsmålsrunde, som avsluttet med en kort orientering om hvordan norske foreldre kommer i gang og de økonomiske ordningene som finnes her i landet.