Juridisk bistand

Fish har vert så heldige å få til ett samarbeide med Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co, ved Advokat Kristin Kramås. Firmaet har en solid bakgrunn på mange felter og har også tatt mange til dels tunge saker for sine klienter. Kristin Kramås har så langt hjelpt flere av våre klienter, særlig innenfor fagområdene: trygde- og sosialrett og helserett.

Kristin Kramås kjenner godt til våre familier og barns behov. Det er likevel viktig at dere har klart for dere hva dere ønsker hjelp til når dere tar kontakt. Det kan være lurt å i forkant ha laget seg en oversikt over hva man har av ytelser og hva man mener man har rett på.  På denne måten blir det lettere for advokaten å sette seg inn i saken. Kontakt Kristin Kramås på e-post kristin.kramaas@hestenesdramer.no, eller gå direkte til Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co sin egen hjemmeside her.