Hvordan komme igang

Hvordan starter du med IAHP metodenÅ starte med IAHP metoden er en prosess som tar noe tid.

  • Det første som må være på plass er ønsket om å gi ett helhetlig intensivt program til barnet sitt. Dette er en prosess som kan ta lang tid og det er en prosess som kan ta kort tid. Det er viktig at man tar den tid man trenger.
  • Melde seg inn i FISH for å få råd og veiledning av foreldre som selve driver IAHP behandling.Innmeldingsskjema finner du her.
  • Å lese boken ”What to do about your brain injured child” vil være naturlig. Denne boke er skrevet av grunnleggeren av IAHP metoden Glenn Doman. Den er lest av hundre tusenvis av foreldre over hele verden og har vert avgjørende for mange i deres valg. FISH har denne og mange andre bøker fra IAHP for salg. Bokhandelen finner du her.
  • Det er viktig at begge foreldrene er enige om at det er dette vi vil gjøre. Dersom bare en av partene ønsker å starte med IAHP er det lurest å avvente det hele.
  • Ofte kan det være at foreldre vil møte andre som er i gang med metoden. Dette prøver vi i FISH å hjelpe til med. Det er likevel slik at vi ikke kan gi ut navn på familier som benytter metoden, men vi kan be om at de tar kontakt med dere.
  • Du sender en søknad med de vedlegg som kreves (se søknadsskjemaet) til IAHP. De vil ofte be om mere opplysninger og gjerne kontakte dere direkte for å få så mye opplysninger som mulig, før dere kommer med på What To Do kurset (for foreldre) i USA eller Italia. Innmeldingsskjema til WTD Kurset i PDF format finner du her.Infopakke om WTD Kurset finner du her.
  • Når man så er  kommet ut av ”tenkeboksen” er det på tide å sende en søknad til sitt Regionale Helseforetak. Du sender ett brev og ber om å komme inn under ordningen for IAHP behandling. Med denne søknaden skal det ligge ved en erklæring fra fastlege eller barnelege som sier noe om at barnet kan ha nytte av behandlingen. En må rekne med noe ventetid på denne søknaden. Svaret fra det Regionale Helseforetaket er viktig. Det åpner for at det skal gis støtte til reise og opphold i USA eller Italia, av HELFO (NAV). Det gir også mulighet for pleiepenger fra NAV, etter § 9-3 i lov om pleiepenger, samt at det gir ett klart signal til hjemkommunen om at de skal støtte behandlinga etter samme mal som de RHF. Norge er delt i fire Regionale Helseforetak, disse finner du her.
  • Med ett positivt svar fra RHF skal du ta kontakt med hjemmkommunen din for å søke støtte der. Det kan være å omgjøre de tilbud du har i dag til økonomisk støtte til selv å leie inn hjelp, eller at kommunen velger å overføre de personene de har annsatt på barnet i IAHP opplegget. Det er fordeler og ulemper med begge løsninger, men begge skal i utgangspunktet gi deg den samme støtten. Økonomisk har Stortinget sagt at den kommunale støtten skal være på linje med den en får fra RHF.
  • Du bør også ta kontakt med det trygdekontoret som behandler IAHP saker i ditt distrikt. Kanskje kan det være lurt å først henvende seg til ditt lokale NAV kontor og gjøre dem oppmerksomme på at du har startet med IAHP behandlingen. Det er ti HELFO kontorer som står for behandling av IAHP sakene. Oversikt over disse finner dere her

For noen kan dette virke omfattende og vanskelig, til det er det bare å si at slik er det. Vi har jobbet med denne saken siden midt på 1990 tallet. I dag har vi kommet så langt, hva som vil skje i fremtiden vet vi lite om, men vi jobber med å få aksept for en enhet for IAHP i Norge i fremtiden.