Oversikt over HELFO Kontorer

 

Helfo står for refusjon av utgifter ved utenlandsopphold hos IAHP
 

HELFO har nå kun et felles kontaktpunkt for behandling av bl.a. pasientreiser til IAHP.

HELFO, Postboks 2415, 3104 Tønsberg

Tlf.: 815 70 030 - HELFO veiledning for privatpersoner eller e-post - post@helfo.no

 

Informasjon om helsetjenester og refusjonsordninger finnes på www.helsenorge.no