Pengepleiesaken

Det siste året, eller vel det, har det vert en diskusjon om hvorvidt foreldre til barn barn med særlige pleiebehov skal ha rett til pleiepenger. Sakene er overført il NAV Forvaltning, noe som har ført til en
innskjerping av tildelingen. Saken har av FISH vert tatt opp med Arbeidsdepartementet flere ganger og seinest i møte i November 2010. Statsråd Rigmor Åserud, i Hanne Bjurstrøm’s fravær , var tidlig ute å meddele Stortinget i denne saken og bekreftet at Pleiepenger ble tildelt våre ”mødre” feilaktig.

I møtet med Arbeidsdep senere samme år ble dette ennå en gang bekreftet av departementet at ytelsen er blitt feilaktig utbetalt. Dette provoserer styret i FISH kraftig. Senere, ved Stortingets behandling av saken i
Mars 2011 kom dette frem på nytt.  Denne gang av Statsråd Bjurstrøm. Det er underlig og betenkelig at saken har fått dette utfall, særlig med en kvinne som statsråd. En skulle tro at en kvinne viste og forstod hvor vanskelig og krevende det er å være mor for friske barn. En skulle således tro at dette skulle vært en enkel sak å handtere for en kvinnelig statsråd, særlig når saken gjelder foreldre som er ekstra belastet med syke barn. Selv ikke under press fra sin egen partigruppe klarte hun å få tatt denne saken ned på en fornuftig måte. FISH stiller seg svært kritisk til Statsråd Bjurstrøm’s behandling av saken. Hun rir her prinsipper fremfor å utøve sitt embete på en smidig å forståelig måte. Likeledes stiller vi oss kritiske til den behandling Arbeidsdepartementet har gjort under Bjurstrom sin ledelse. Vi beklager den retning saken har tatt, og ber våre medlemmer merkes seg at denne saken er kjørt ut på ett blindspor av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sv.