Politiske saker

Fish har siden siden 1994 (Prosjekt Malin) jobbet med forutsigbare løsninger for dem som behandler barna sine etter IAHP sine metoder. Dette har vert en lang og vanskelig vei. Vi har tatt mange skritt fremover, men av og til har det blitt noen steg tilbake. Vi har hatt tverrpolitisk støtte for saken, men like vel har det ikke vert mulig å få til en godkjenning av IAHP metoden som fullt ut akseptert behandling i Norge. Samme hvem som har sittet ved makten, har det vert en skyggeboksing mellom oss som brukere og handlinslammede regjeringer. Det største endringene var i 1995 når den første familien fikk en viss støtte økonomisk. Denne ble utvidet til noen få familer i 1999. Det største og viktigste var likevel i 2002 da alle familier fikk søke støtte fra de regionale helseforetaken. Støtten var nå på en størrelse som gjorde at det monnet litt. Samtidig begynte NAV (Rikstrygdeverket) å dekke reiser, kurs og alle kostnader ved disse. I 2004 fikk vi gjort en endring i lov om Pleiepenger. Her ble det slått fast at "Domanmetoden" dannet grunnlag for Pleiepenger. Dette varte helt frem til 2009, da NAV Forvaltning stakk nesen sin inn i disse saken. Etter det har det blitt verre og verre å få pleiepenger. Bakgrunnen for dette er en tolkning av loven i NAV som variere alt etter barnets diagnose og problemer. Vi har sett like saker behandlet på forskjellig måte, av NAV Forvaltning, alt etter hva som kunne brukes som argumenter for å stoppe pleiepengene. NAV Forvaltning og Statsråd Hanne Bjurstrøm må ta ansvaret for at mange familier nå sliker økonomisk, psykisk og familiert på grunn av deres hjerteløse behandling.