What to do kurset

Målet med What to do about Your Brain Injured Child kurset er å lære foreldre om hvordan barns hjerne utvikler seg, slik at foreldre kan bruke denne kunnskapen til å hjelpe sine barn mot en bedre livskvalitet ved hjelp av IAHP metoden.

Dette er en fem-dagers intensivkurs som dekker alle aspekter av hjerneskade fra den mildesteskade til den mest omfattende.
Kurset består av mer enn 50 timer med forelesninger, demonstrasjoner, og praktisk instruksjon iutvikling og opptrening av hjerneskadde barn.
Kurset er presentert i Philadelphia i USA, Italia, Japan og Mexico.
Du kan kontakte registraren for kurset, Harriet Pinsker, telefon (215) 233-2050 eller 1-800-736-4663, eller via e-post på wtd_registrar@iahp.org