Støtt foreningens arbeid med å hjelpe hjerneskadde barn og bli medlem. Foreningen drives av ulønnet personale (foreldre) og mottar ingen offentlige tilskudd og er derfor avhengig af medlemskontingent/sponsorer. Kontigenten/støtten dekker blant annet arbeid og vedlikehold av denne nettsiden, faktiske kostnader med utsendelse av informasjons materiale og kostnader med møter og reiser i forbindelse med informasjon til foreldre og møter med politikere og byråkrater. Foreningen legger årlig ned ett stort arbeide med å tilrettelegge for gode og forutsigbare rammebetingelser for brukerne.

Medlemskap:

Familiemedlemskap Kr 200.- 
Støttemedlemskap  Kr 100.- for støttemedlemer

Firmamedlemskap   Kr. 5000.-